Hiietamme mereäärsed kinnistud Pärnumaal Vaata kõiki projekte Holstre kinnistud

Männimaa elamukrundid - Hinnatud elamupiirkond Saku keskuses

Müügiinfo: Gari Selgis
Tutvu lähemalt
Helista: +372 526 9370

Männimaa elamukrundid - Hinnatud elamupiirkond Saku keskuses

TUTVUSTUS

Üles
Vaata videot

Männimaa kinnistute suurused jäävad vahemikku 1500-1786 m2. Ligi pooltel kinnistutel säilitatakse olemasolev haljastus. Männimaa kinnistute hulgas on piisavalt valikut, et leida just enda perele sobilik kinnistu, seda ilmakaarte suhtes või privaatsust silmas pidades.

Männimaa kinnistute kõrval on rajamisel valla avalik suusa-ja kelgumägi ning laste vaba aja veetmise park, mis teeb asukoha mugavaks just lastega peredele. Elukvartali keskele rajatakse avalik 8010 m2 suurune kõrghaljastusega ala, kuhu tulevikus saab luua laste mänguväljaku või ühise puhkeala. Männimaa arendus asub linnakärast eemal ja on ümbritsetud eramutega.

Männimaa elamukruntidel on juba hinnas liitumine vee-kanalisatsiooni ja sadeveetrassiga. Osadel kinnistutel on hinnas ka 3x16A elektriliitumine. Samuti on igal kinnistul olemas sidekanaliga liitumise valmidus. Arenduse siseteed on asfalteeritud ja tänavavalgustus paigaldatud ning juba ka omavalitsusele üle antud.

Piirkond

Üles

ARMASTATUD SAKU

Saku on hinnatud elupiirkond olnud juba aastaid ning lisaks põlistele Saku elanikele oskavad seda hinnata üha uued ja uued pered, mida näitab Sakus müügisolevate objektide nappus.
Saku on pidevas arengus, siin on 2 lasteaeda, gümnaasium ja muusikakool. Sportlikku tegevust jätkub nii  looduskauni keskkonna terviseradadel ja kergliiklusteedel kui ka spordihoones, ujulas, jõusaalis, tennisväljakutel.

Bussiühendus Saku ja Tallinna vahel on tihe ning 1. septembrist 2015 avatakse täiendavalt veel bussiliinid 113 ja 113A. Sakul suureks plussiks on ka rongiühenduse olemasolu.
Saku alevikku läbib Vääna jõgi ning siin on kaunis suur mõisahoone, kus tähistada pidulikke sündmusi. Võib julgelt öelda, kes on Sakus elamise võlud avastanud, see enam elupaika ei vaheta. Vaata lisaks www.sakuvald.ee
 

Kruntide kirjeldus

Üles

Männimaa kinnistud asuvad Saku keskuses, piirnedes ühelt küljest Nurme tänavaga ja jäädes vaid 10 minutilise jalutuskäigu kaugusele Saku suuremast tuiksoonest Tallinna maanteest . Männimaa kinnistute ala on suurusega ca 6,1 ha ja sellele rajatakse 21 ühepereelamu krunti ning üks paariselamu krunt. 
Eramajade krundid on suuruses  1500 – 1786 m², paarismaja krunt on suurusega 2909 m². 

KRUNDI HIND SISALDAB:

Männimaa arendusel on uus asfaltkattega teedevõrk ja tänavavalgustus, mis on üle antud Saku linnale.
Iga krundi piiril on:
* Eesti Energia elektriliitumispunkt (osadel kinnistutel elekter 3x16A)
* Telia sidekanalite valmidus 
* AS Saku Maja ühisvee- ja kanalisatsioonitrass, sademevee kanalisatsioon ja dreen.

 

Ehitusinfo

Üles

Arendusele on väljastatud kasutusluba 12. jaanuar 2016.

ARHITEKTUURINÕUDED

Kavandatavate kruntide hoonestus tuleks projekteerida visuaalselt vaadeldava ühtse arhitektuurse tervikuna. Eelistatud on soojad, rõõmsad ja üldmuljes pastelsed värvitoonid.

Hoonete maksimaalne kõrgus maapinnast on 9 m ja korruselisus kuni 2 korrust. Alal ei ole lubatud rajada hooneid ümarpalgist ja/või ristseotisega freeskantpalgist, samuti on kvartalis keelatud kasutada välisviimistluses plastikvoodrit ning muid imiteerivaid materjale. Sobivad välisviimistlusmaterjalid on: laudis, krohv, betoon. 
Värvidest kasutada naturaalseid toone.

Aknad projekteerida suurte klaaspindadega vältides väikeseid aknajaotusi.

Hoonete katuseharja/põhimahu suund paralleelne või risti sõiduteega. Katuse kalded erinevad tänavate järgi. Männituka tee ja Nurme tänava äärsete majade katusekalle on 30°- 45°. Kvartalisisese tee äärsete majade kalded on madalamad ning jäävad 10°- 30° vahele. Katusekattematerjalid võivad olla kivi, plekk, sindel, rullmaterjal. Katusekatteks mitte kasutada pilliroogu ja laastu.

Planeeringuga on määratud hoonestuse põhimahu ehitusjoon, mis on 10 m kinnistu piirist ja on ära näidatud põhijoonisel. Kavandatavad piirdeaiad on kõrgusega kuni 1,5 m ja lahendatakse elamute arhitektuurse projekti koosseisus. Tänavapoolseteks piireteks sobivad hekid, piirdematerjalidena: puit, metall, kivi. Piirdeaedade konstruktsioonid projekteerida minimalistlikult ning värvitoonid sobitada hoone toonidega. Kruntidevahelised piirdeaiad võib lahendada võrkaia või heki näol. Nurme tn äärsete kruntide omanikud ei tohi tara rajada Nurme tn äärse trassi kaitsevööndisse.

Elamukvartalis tuleb vältida kõrvuti rajatavate hoonete puhul väikeseid katusekallete erinevusi (näiteks 40 ja 45 kraadi) või suurt katusekallete vahelduvust. Kõrvalhooned rajada põhimahust eraldi ning paralleelselt põhimahuga. Arhitektuurselt peab kõrvalhoone põhimahuga sobituma materjalide ja värvitoonide poolest.

Kuna aleviku igale arenguetapile on iseloomulik oma planeerimise viis, ehitusmaterjalid ja arhitektuuristiil, tuleb arvestada, et säiliks konkreetsele ajastule iseloomulik keskkond. Detailplaneeringu eesmärk on kujundada ühtse läbiva stiili ning arhitektuuriga moodne ning maitsekas asum.

Rajatavate hoonete eskiisprojekt tuleb kooskõlastada Saku Vallavalitsusega.

 

Müügitingimused

Üles

Ostu-müügilepingu sõlmimisel makstakse ülejäänud kinnistu hind, millest on maha arvestatud broneerimistasu ettemakstud summa.

 

Asukoha kirjeldus

Üles

Männimaa kruntide asukoht on väga soodne:
Kruntidele on ligipääsud kolmest suunast - üks pääs Nurme tänavalt ning kaks Männituka teelt. Männimaa kinnistute keskelt läheb läbi avalik uus asfaltkattega tee koos kõnnitee ja tänavavalgustusega, ühendades nii Nurme ja Männituka tänavad. Kõik see annab suurema valikuvabaduse oma liikumissuunda planeerida ja jaotab liiklust ühtlasemalt kogu elamupiirkonnas.

Lähim ühistranspordi peatus, Pähklimäe bussipeatus, paikneb vaid 300 m kaugusel, Tallinna riigimaantee ääres. 
Lisaks on piirkond ümbritsetud kergliiklusteedest, kust pääseb jalgsi või jalgrattaga pea kõigisse Saku punktidesse. 
Saku Vallavalitsus, toidukauplus ja pangaautomaat asuvad vaid ca 700 m kaugusel, Saku Tervisekeskus ja Saku Mõis ca 1 km kaugusel. Spordikeskus, Saku Õlletehas, terviserajad, Saku Gümnaasium ja lasteaiad ca 1,5 km kaugusel, Saku Selver ca 2 km kaugusel.

Vaata detailsemat kaarti

 

Asukoht

Üles
Linn Saku vald
Linnaosa Saku
Tänav Nurme
Maja nr. 27
Hinnatud elamupiirkond Saku keskuses

Hinnakiri & plaanid

Üles

Hinnatabel

Sorteerimiseks kliki tabeli tulba nooltel:

Vaata kogu tabelit
Aadress Katastritunnus M2 Plaan Hind Staatus Märkus
Oja 10 71801:005:0605 1 771.00 vaata 91 000 vaba 3x16 A
Männimaa 13 71801:005:0615 2 909.00 vaata 131 000 vaba 3x16 A
Männimaa 10 71801:005:0593 1 530.00 85 000 vaba
Oja 20 71801:005:0611 1 721.00 vaata 89 000 vaba 3X16 A
Männimaa 11 71801:005:0604 1 528.00 - müüdud
Männimaa 18 71801:005:0614 1 786.00 vaata - müüdud 3x16 A
Männimaa 16 71801:005:0613 1 777.00 - müüdud
Männimaa 8 71801:005:0594 1 550.00 vaata 80 000 vaba
Männimaa 12 71801:005:0612 1 721.00 vaata 91 000 vaba 3x16 A
Männimaa 4 71801:005:0596 1 531.00 vaata 77 000 vaba
Oja 16 71801:005:0608 1 530.00 vaata 81 000 vaba
Männimaa 3 71801:005:0599 1 655.00 vaata 81 000 vaba
Oja 12 71801:005:0606 1 512.00 vaata 77 000 vaba
Männimaa 1 71801:005:0598 1 612.00 vaata 80 000 vaba 3x16 A
Oja 18 71801:005:0609 1 690.00 vaata 89 000 vaba
Männimaa 5 71801:005:0601 1 514.00 vaata - müüdud
Männimaa 14 71801:005:0617 1 708.00 vaata - müüdud
Männimaa 6 71801:005:0595 1 537.00 vaata - müüdud 3x16 A
Männimaa 9 71801:005:0603 1 499.00 vaata - müüdud
Oja 14 71801:005:0607 1 579.00 vaata - müüdud 3X16 A
Männimaa 7 71801:005:0602 1 500.00 vaata - müüdud 3x16 A
Männimaa 2 71801:005:0597 1 584.00 - müüdud

Plaanid ja failid

EST ENG RUS
Menüü