2016 2015 2014
Puhaskasum aktsia kohta 0,13 0,08 0,15
Brutokasumi marginaal 32% 36% 36%
Ärikasumi marginaal -1% 12% 36%
Puhaskasumi marginaal -9% 4% 36%
Varade tootlus (%) -3% 2% 36%
Omakapitali tootlus (%) -8% 5% 11%
Omakapitali osatähtsus 32% 39% 34%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja 115% 322% 243%