2014. AASTA II KVARTALI JA 6 KUU

LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD VAHEARUANNE

(AUDITEERIMATA)

 

 

Ärinimi: Arco Vara AS

Registrikood: 10261718

Aadress: Jõe 2b, 10151 Tallinn, Eesti Vabariik

Telefon: +372 6144630

Fax: +372 6144631

E-mail: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Korporatiivne interneti kodulehekülg: www.arcorealestate.com

Põhitegevusalad:Kinnisvara üürileandmine ja käitus (EMTAK 6820)

Kinnisvarabüroode tegevus (EMTAK 6831)

Kinnisvara haldus (EMTAK 6832)

Majandusaasta: 1. jaanuar 2014 – 31. detsember 2014

Aruandeperiood: 1. jaanuar 2014 – 30. juuni 2014

Nõukogu: Hillar-Peeter Luitsalu, Toomas Tool, Aivar Pilv,

Stephan David Balkin, Arvo Nõges, Rain Lõhmus,

Allar Niinepuu

Juhataja: Tarmo Sild

Audiitor: AS PricewaterhouseCoopers

 

2014. aasta II kvartali tegevusaruanne

 

ÜLDINFO


Arco Vara AS (edaspidi ka „emaettevõte“ või ka „Ettevõte“) ning tema kontserni kuuluvate ettevõtete (edaspidi „kontsern“) tegevus hõlmab kinnisvaraarendust ning kinnisvaraga seotud teenuseid. Tegevus oli kuni 2013. aasta lõpuni jagatud kolmeks valdkonnaks: teenindus-, arendus- ja ehitusdivisjon. Alates 2014. aasta algusest jätkab kontsern tegevust kahes tegevusvaldkonnas: teenindusdivisjon ja arendusdivisjon. Kontserni lähiaastate plaanidesse ei kuulu iseseisva ehitustegevusega tegelemine.

Teenindusdivisjoni põhitegevus on kinnisvara vahendamine ja hindamine, kinnisvara haldamine, nõustamine, samuti lühiajalised investeeringud elamukinnisvarasse. Teenindusdivisjoni pakutavaks lisaväärtuseks kontsernile on analüütilised andmed turu nõudluse ja pakkumise, samuti ostjaskonna käitumise kohta. Analüütilised andmed võimaldavad langetada paremaid otsused maatükkide soetamisel, planeerimisel ja projekteerimisel ning otsuse langetamisel ehituse alustamise kohta.

Arendusdivisjoni põhitegevus on terviklike elukeskkondade ning ärikinnisvara väljaarendamine. Elukeskkonna arendamisel müüakse valminud objektid lõpptarbijale. Teatud juhtudel tegeleb kontsern ka ärikinnisvara arendusega, kus eesmärk on luua rahavoogu genereeriv kinnisvaraobjekt kas enda rahavoogude tugevdamiseks või edasimüügiks. Kontsern juba omab lõpetatud ärikinnisvaraobjekte, millelt teenitakse renditulu.

Ehitusdivisjoni põhitegevus oli ehituse pea- ja alltöövõtu teenuse pakkumine ning keskkonnaehituse tööde teostus. 2013. aastaga lõpetati ehitusteenuse osutamine ning 2014. aasta veebruaris võõrandas kontsern Arco Ehitus OÜ. Arco Vara vastutab edaspidi koos Arco Ehitusega vaegtööde teostamise eest.

30.06.2014 seisuga kuulus kontserni 21 ettevõtet (31.12.2013: 23). Lisaks oli kontsernil 30.06.2014 seisuga 1 ühisettevõte (31.12.2013: 1) ja 1 sidusettevõte (31.12.2013: 1).

Kontserni aktiivseteks turgudeks on Eesti, Läti ja Bulgaaria.

 

Eesmärk ja põhiväärtused

 

Arco Vara kontserni ettevõtete ühiseks eesmärgikson:

1)pakkuda klientidele usaldusväärseid ja kvaliteetsel infol põhinevaid kinnisvarateenuseid ning terviklikke ja kõrge kasutusväärtusega kinnisvaratooteid, olles seejuures innovatiivne;

2)saavutada aktsionäridele stabiilne ja tugev omakapitali tootlus, mis ületab kinnisvarasektoris tegutsevaid konkurente ja õigustab Arco Vara aktsiate omandamist ja hoidmist;

3)luua kontserni heaks töötavatele inimestele parimad võimalused eneseteostuseks kinnisvara valdkonnas.

 

Arco Vara põhiväärtused:

Partnerlus - meie klient on meie partner

Usaldusväärsus - oleme usaldusväärsed, avatud ja ausad

Professionaalsus - tagame oma teenuse kvaliteedi

Hoolivus - väärtustame klienti kui isiksust

Vastutustunne - peame kinni oma lubadustest

 

KONTSERNI STRUKTUUR

30.06.2014 seisuga

 

 

MUUTUSED KONTSERNI STRUKTUURIS 2014. AASTA 6 KUUGA

 

4.02.2014võõrandas Arco Vara AS 100%-se osaluse tütarettevõttes Arco Ehitus OÜ ettevõttele Stratcorp OÜ. Osa müügihind koosnes kahest osast:

1) Osa üleminekul tasutud 10 tuhat;

2) 30% summast, mis võidetakse Arco Ehitus OÜ kohtuvaidlustest Haridus- ja Teadusministeeriumi ning OÜ Loksa Haljastus vastu. Tasutavalt summalt arvatakse maha tulumaks.

Arvestamata osa müügihinda sai kontsern Arco Ehitus OÜ müügist kasumit 652 tuhat eurot: 1 020 tuhat eurot vähenesid tehingu tulemusel kontserni kohustused ja 368 tuhat eurot vähenesid kontserni varad.

19.03.2014realiseeris Arco Real Estate SIA juhatuse esimees oma optsiooni täiendava osaluse saamiseks ettevõttes. Selle tulemusel vähenes kontserni osalus Arco Real Estate SIA-s 78,5%-lt 70,6%-le. Tehingu tulemusel suurenes mitte-kontrolliva osaluse osa kontserni omakapitalis 5 tuhande euro võrra.

24.04.2014võõrandas Arco Real Estate AS oma 100%-se osaluse Bulgaaria tütarettevõttes Arco Imoti EOOD kontserni emaettevõttele Arco Vara AS.

25.04.2014võõrandas Arco Investeeringute AS oma 100%-se osaluse Bulgaaria tütarettevõttes Arco Projects EOOD kontserni emaettevõttele Arco Vara AS.

25.04.2014võõrandas Arco Invest EOOD oma 100%-se osaluse Bulgaaria tütarettevõttes Arco Facility Management EOOD kontserni emaettevõttele Arco Vara AS.

Mais 2014võttis kontserni juhtkond vastu otsuse asuda likvideerima kontserni tütarettevõte Fineprojekti OÜ.

 

PÕHILISED NÄITAJAD

 

·Kontserni 2014. aasta 6 kuu müügitulu jätkuvatest tegevusvaldkondadest, 2,2 miljonit eurot, on 3 miljoni euro võrra väiksem võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Sealhulgas teeninduse segmendi müügitulu kasvas aastaga 19% ja arendustegevuse müügitulu vähenes aastaga 80%. 2014. aasta II kvartali müügitulu oli 1,1 miljonit eurot (2013 II kvartal: 3,5 miljonit eurot). Ka II kvartali müügitulu vähenemine tuleb arendusdivisjonist, kus võrreldes eelmise aasta II kvartaliga oli müügikäibe langus 2,4 miljonit eurot. Põhjuseks on asjaolu, et kontserni arendusprojektid on staadiumis, kus müügitulu ei ole veel tekkinud. Arendusdivisjoni müügitulu olulist kasvu on oodata 2014. aasta teises pooles.

·2014. aasta II kvartali ärikahjumiks jätkuvatest tegevusvaldkondadest kujunes 0,1 miljonit eurot, aasta varem samal perioodil oli ärikasum 1,7 miljonit eurot. Kontserni puhaskahjum oli 2014. aasta II kvartalis 0,4 miljonit eurot, 2013. aasta II kvartali puhaskasum oli 1,5 miljonit eurot. Kontserni 2014. aasta 6 kuu ärikasum oli 0,5 miljonit eurot ja puhaskasum oli 0,03 miljonit eurot, aasta varem olid samad näitajad vastavalt 2,0 miljonit eurot ja 1,5 miljonit eurot. Kasuminäitajate halvenemine on tingitud eelkõige arendusdivisjoni ajutisest müügitulu langusest ja ühekordsetest sündmustest (tütarettevõtete müügid 2013. ja 2014. aasta I kvartalis ja eraldiste tagasipööramine 2013. aasta II kvartalis).

·Omakapitali osakaal koguvaradest on võrreldes 2013. aasta lõpuga natuke vähenenud, olles 30.06.2014 seisuga 26% (31.12.2013: 27,2%). Põhjuseks on kontserni varade suurenemine arendusprojektide ehituse käigus, mida rahastatakse laenukapitaliga.

·Kontserni laenukoormus (netolaenud) on selle aasta 6 kuuga kasvanud 2,2 miljoni euro võrra, põhjuseks arendustegevuse osaline finantseerimine pangalaenudega. Laenude keskmine intressimäär on 30.06.2014 seisuga 5,9%, 2013. aasta lõpu seisuga on see vähenenud 0,1 protsendipunkti võrra.

·2014. aasta esimese kuue kuuga müüdi kontserni poolt arendatavates projektides 3 korterit (2013. aasta 6 kuuga: 35 korterit ja kaks krunti), sealhulgas II kvartalis üks korter (2013. aasta II kvartalis: 21 korterit ja 1 krunt).

 

    6 kuud 2014 6 kuud 2013 II kvartal 2014 II kvartal 2013
EUR miljonites          
Müügitulu jätkuvatest tegevusvaldkondadest   2,2 5,2 1,1 3,5
Ärikasum jätkuvatest tegevusvaldkondadest   0,5 2,0 -0,1 1,7
Puhaskasum jätkuvatest tegevusvaldkondadest   0,0 1,5 -0,4 1,5
Kasum lõpetatud tegevusvaldkonnast   0,0 0,1 0,0 0,0
Puhaskasum   0,0 1,5 -0,4 1,5
EPS (eurodes)   0,00 0,32 -0,08 0,32
         
ROIC (jooksev 4 kvartalit)   8,5% neg  
ROE (jooksev 4 kvartalit)   29,0% neg  
ROA (jooksev 4 kvartalit)   7,4% neg  
           
    30.06.2014 31.12.2013  
EUR miljonites        
Varad kokku, perioodi lõpu seisuga   26,4 25,2  
Investeeritud kapital, perioodi lõpu seisuga   23,8 21,7  
Netolaenud, perioodi lõpu seisuga   16,3 14,1  
Omakapital, perioodi lõpu seisuga   6,9 6,9  
         
Laenude keskmine pikkus (aastates)   2,7 0,3  
Laenude keskmine intress (aastas)   5,9% 6,0%  
         
Töötajate arv perioodi lõpul   186 178  

 

KASUTATUD VALEMITE KIRJELDUS

Puhaskasum aktsia kohta(EPS) = emaettevõtte omanikele kuuluv puhaskasum / (perioodi kaalutud keskmine lihtaktsiate arv - oma aktsiad)

Investeeritud kapital= lühiajalised intressikandvad kohustused + pikaajalised kohustused + omakapital (perioodi lõpus)

Netolaenud= lühiajalised intressikandvad kohustused + pikaajalised kohustused - raha ja raha ekvivalendid - lühiajalised investeeringud väärtpaberitesse (perioodi lõpus)

Investeeritud kapitali tootlus (ROIC)= viimase nelja kvartali puhaskasum / keskmine investeeritud kapital

Omakapitali tootlus (ROE)= viimase nelja kvartali puhaskasum / keskmine omakapital

Varade tootlus (ROA)= viimase nelja kvartali puhaskasum / keskmine varad kokku

Töötajate arv perioodi lõpul =töölepinguga ja käsunduslepinguga kontserni jaoks töötavate isikute arv

 

JÄTKUVAD TEGEVUSVALDKONNAD

 

Koondkasumiaruanne          
    6 kuud 2014 6 kuud 2013 II kvartal 2014 II kvartal 2013
EUR miljonites          
Müügitulu          
Arendus   0,8 4,0 0,4 2,8
Teenindus   1,6 1,4 0,8 0,8
Elimineerimine   -0,2 -0,2 -0,1 -0,1
Müügitulu kokku   2,2 5,2 1,1 3,5
           
Ärikasum          
Arendus   0,1 2,2 0,0 1,9
Teenindus   0,1 0,1 0,1 0,0
Jagamatud tulud-kulud   0,4 -0,1 -0,1 0,0
Elimineerimine   -0,1 -0,2 -0,1 -0,2
Ärikasum kokku   0,5 2,0 -0,1 1,7
           
Finantstulud ja -kulud   -0,5 -0,5 -0,3 -0,2
Puhaskasum   0,0 1,5 -0,4 1,5

 

 

Rahavood

      6 kuud 2014 6 kuud 2013   II kvartal 2014 II kvartal 2013
EUR miljonites              
Äritegevuse rahavood     -1,9 -0,4   -0,8 -0,5
Investeerimistegevuse rahavood     0,1 1,4   0,1 0,0
Finantseerimistegevuse rahavood     1,6 -2,0   0,5 -0,1
Perioodi rahavood kokku     -0,2 -1,0   -0,2 -0,6
               
Raha ja raja ekvivalendid perioodi alguses     0,8 1,8   0,8 1,4
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus     0,6 0,8   0,6 0,8

 

 

Juhataja kommentaarid

 

Sissejuhatus

 

2014. aasta II kvartali müügitulemus ja kahjum vastavad kontserni juhtkonna ootustele. Müügitulust valdava osa - üle 85% - andis teenuste müük ning renditulu. Arendustoodete müük aktiveerub ning arendusdivisjon muutub kasumlikuks uuesti kolmandas kvartalis seoses Riias Bišumuiša projektis korterite lõpuniehituse ja eelmüüdud korterite üleandmisega, ning saab hoo sisse neljandas kvartalis seoses Sofias Manastirski II järgu lõpuniehituse ja korterite üleandmise algusega ostjatele.

Teenindusdivisjon ja kinnisvaraturgude arengud

Teenindusdivisjon on positiivse rahavooga ja kasumlik divisjon, mis koosneb kolmest peamiselt kinnisvaravahenduse- ja hindamisega tegelevast äriühingust Eestis, Lätis ja Bulgaarias (Arco Real Estate AS, Arco Real Estate SIA, Arco Imoti EOOD), kahest kinnisvarahaldusega tegelevast äriühingust Eestis ja Bulgaarias (Arco Vara Haldus OÜ ja Arco Facility Management EOOD) ning Madrid Blvd rendikorterite opereerimisega tegelevast äriühingust (Arco Projects EOOD). Teenindusdivisjoni alla ei kuulu Madrid Blvd hoone omanik Arco Invest EOOD. Teenindusdivisjoni tegevusmaht ja kasum tervikuna kasvasid veidi, võrrelduna nii eelmise kvartali kui ka eelmise aasta sama perioodiga. Läti ja Bulgaaria vahendusüksuste müük kasvas ning Eesti vahendusüksuse müük vähenes.

Teenindusdivisjoni erinevatelt üksustel saadud tehinguinfo põhjal võib üldistada järgmisi elamispindadega seotud trende suurlinnades:

Sofias on sel aastal kasvanud nõudlus investeerimiseks sobiva odavama kinnisvara järele, asendusena pangahoiustele, seoses hiljutise ebastabiilsusega kahes Bulgaaria hoiupangas. Teise kvartali turutehingute arv on võrreldes esimese kvartaliga kasvanud 20%, milline kõikumine ei ole seletatav muude lühi- või pikaajaliste faktoritega. Tehinguaktiivsuse kasv on oluliselt tõstnud Bulgaaria vahendusüksuse tulusid. Sofias tehti teises kvartalis kokku 5 167 kinnisvaratehingut, millest hinnanguliselt üle 75% on tehingud elamispindadega.

Riia turu aktiivsus püsib muutumatu. Esimeses kvartalis tehti kokku 2 714 kinnisvaratehingut ning teises kvartalis 2 713 tehingut, millest hinnanguliselt üle 75% on tehingud elamispindadega. Nõudlust stimuleerib ühelt poolt elanikkonna jätkuv kontsentreerumine ja väike majanduskasv, kuid piirab pankade vähene valmisolek ostutehingute finantseerimiseks, suhteliselt madal ostujõud ning teises kvartalis juurutatud kõrgendatud rahapaigutuse nõudmised SRÜ kodanikele elamisloaga kinnisvara omandamiseks. Võrreldes Tallinnaga on tehingutest suhteliselt suur osakaal, üle 12%, uue kinnisvaraga tehtud tehingutel.

Tallinnas on arendajate pakkumine 2014. aasta alguse hinnatasemetel ületanud nõudlust. Kui esimeses kvartalis tehti kokku 2 810 tehingut, siis teises kvartalis 2 673 tehingut. Kogu pakkumise jätkuvat suurenemist soodustavad faktorid (väljastatud ehituslubade arv, alustatud uusarenduste arv ning müümata varude hulk) on pigem ülekaalus, kui nõudluse suurenemist toetavad faktorid. Samuti ei näe me pankade finantseerimistingimuste leevenemist või tarbijate sissetulekute tõusu. Sellega on seletatav teise kvartali kinnisvaraturu, sealhulgas elamispindade tehinguaktiivsuse langus. Kontsern prognoosib trendi jätkuna hindade korrektuuri, kusjuures väga hea asukoha ja kvaliteediga kinnisvara hind võib jätkuvalt tõusta. Suureneb tarbijate surve pakutavate toodete kvaliteedi tõstmiseks, samuti on võimalik üürituru mahtude kasv.

Arendusdivisjon

Sofias, Manastirski II järgu (blokid AB) ehitustööd kulgesid plaanipäraselt. Eelmüügitempo ületab meie ootusi: II kvartali lõpuks on eelmüügilepingutega kaetud üle 55% kogu müüdavast mahust. Lihtsustatult väljendudes on eelmüügiga tänaseks tagatud kontserni müügitulu summas, mis on piisav Manastirski AB ehituse finantseerimiseks võetud või võetavate kohustuste täielikuks tagasimaksmiseks. Edasiselt müüdavate korterite - umbes 45% projekti mahust – müügist saadav tulu on kontserni puhas rahavoog. Eesmärk on kogu Manastirski AB välja müüa hiljemalt 2015. aasta lõpuks.

Sofias, Madrid Blvd hoone teenib kontsernile jätkuvalt renditulu, mis moodustab kontserni 2014. aasta I poolaasta tulust üle 22%. Aktsiakapitali suurendamise õnnestumisel on kavas hoonel lasuvat laenukohustust vähendada 1,2 miljoni euro võrra ning saavutada sellega ülejäänud laenu põhiosa tagastamise tähtaja pikenemine kuni detsembrini 2017 ning renditulu jätkuvus.

Riias lõppesid II kvartalis Bisumuiša korterite suuremad ehitustööd. III kvartalis peab toimuma korterite kasutuslubade saamine ja eelmüüdud korterite üleandmine klientidele. Vahearuande avalikustamise ajaks on eelmüügi lepinguta veel 6 korterit, eelmüüdud 9 korterit. Eesmärk on kogu projekti tooted müüa hiljemalt 2015. aasta lõpuks.

Tallinnas jätkus Paldiski mnt 70c projekti detailplaneeringu menetlus, kus eesmärk on saavutada planeeringu jõustumine 2014. aasta jooksul. Planeering on Tallinna linnavalitsuses heaks kiidetud. Samuti arenevad Liimi 1b ja Lehiku tee 21-23 detailplaneeringud, kus kontsern loodab jõuda planeeringute kehtestamiseni hiljemalt 2015. aasta lõpuks.

Kontsern sõlmis lepingu Harkus, Instituudi tee 7,9 ca 30 korteriga toote projekteerimiseks. Eeldatav ehitus ning eelmüük algab 2015. aasta III kvartalis.

Arendusdivisjoni tegevusmahud ja kasum sõltuvad suuresti kontserni aktsiakapitali suurendamisest, mis toimub käesoleva aasta augustis. Kaasatavad vahendid on vajalikud Madrid Blvd hoone laenulepingu pikendamiseks ja renditulu edasiteenimiseks, samuti Eestis Paldiski mnt 70c arenduseks vajaliku omakapitali investeerimiseks.

 

Kokkuvõte

Aasta on jätkunud plaanipäraselt. Esimene kvartal oli kasumlik tänu Arco Ehituse müügile, teine kvartal tuli prognoositult kahjumlik 0,4 miljonit eurot. Teenindusdivisjoni mahud kasvavad ja on kasumlikud, kuid sellest ei piisa, et katta arendustoodete müügitulu puudumine nii esimeses kui teises kvartalis ning kontserni üldkulusid. Arenduse müügitulu hakkab tekkima alles kolmandas kvartalis ja ületab kontserni kogukasumiks vajaliku taseme uuesti neljandas kvartalis. Juhatus ei muuda 2014. aasta käibeprognoosi 9 mln eurot ja kasumiprognoosi 0,5 miljonit eurot. Kõige olulisemaks kolmanda kvartali eesmärgiks peab juhatus kontserni aktsiakapitali edukat suurendamist ja sel teel kontserni 3,5 miljoni euro kaasamist.

 

 

TEENINDUSDIVISJON

Teenindusdivisjoni 2014. aasta II kvartali müügituluks kujunes 765 tuhat eurot, sealhulgas kontsernisisene müügitulu oli 101 tuhat eurot (2013. aasta II kvartalis vastavalt 760 tuhat ja 75 tuhat eurot). 6 kuu müügitulu kasvas eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 19%, 1610 tuhande euroni (sisaldab kontsernisisest tulu 228 tuhat eurot). Teeninduse müügitulu kasv tuli eelkõige Lätist ja Bulgaariast, kus 6 kuu müügitulu kinnisvarabüroode peamisest tegevusest: müügivahendusest ja kinnisvara hindamisest, kasvas vastavalt 23% ja 90%. Eesti kinnisvarabüroo 6 kuu müügitulu on aga vähenenud 5% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga (II kvartali võrdluses on langus koguni 21%).

 

Kinnisvarabüroode müügikäive vahendustegevusest

    6 kuud 2014 6 kuud 2013 Muutus %   II kvartal 2014 II kvartal 2013 Muutus %
EUR tuhandetes                
Eesti   634 667 -5%   300 382 -21%
Läti   567 460 23%   274 257 7%
Bulgaaria   264 139 90%   118 76 55%
Kokku   1 465 1 266 16%   692 715 -3%

Läti ja Bulgaaria büroode käibekasvu taga on nii turu üldine aktiviseerumine kui ka jõuline turuhõivamine läbi töötajate arvu kasvatamise. Samas on Lätis kasvutempo II kvartalis aeglustunud. Eesti kinnisvarabüroo käibe vähenemise taga on peamiselt viimase paari aasta kiire kinnisvaraturu hinnatõus, mis on viinud viimaste kuudel tehingute arvu langusse.

 

Kõik kolm kinnisvarabürood lõpetasid 2014. aasta 6 kuu puhaskasumiga: Eesti büroo puhaskasum oli 14 tuhat eurot (6 kuud 2013: 77 tuhat eurot), Läti büroo puhaskasum oli 26 tuhat eurot (6 kuud 2013: 30 tuhat eurot) ja Bulgaaria büroo puhaskasum oli 67 tuhat eurot (6 kuud 2013: 10 tuhat eurot).

Teenindusdivisjon osutab lisaks vahendus- ja hindamisteenusele ka kinnisvara haldamise teenust Eestis ja Bulgaarias, ning majutusteenust Bulgaarias. Eestis alustas 2014. aasta algusest eraldiseisev kinnisvarahaldusettevõte, Arco Vara Haldus OÜ. Haldustegevuse müügikäive 2014. aasta 6 kuuga oli 90 tuhat eurot, sellest aga ainult 27 tuhat eurot oli kontserniväline (6 kuud 2013: vastavalt 65 tuhat ja 16 tuhat eurot).Majutusteenusest saadi 2014. aasta 6 kuuga 35 tuhat eurot müügitulu, 2013. aasta esimesel poolaastal seda teenust veel ei pakutud.

Teenindusdivisjoni töötajate arv on kasvanud 172-le 30.06.2014 seisuga, suurenedes 6 kuuga 11 inimese võrra.

ARENDUSDIVISJON

Arendusdivisjoni müügitulu oli 2014. aasta II kvartalis kokku 405 tuhat eurot (2013 II kvartal: 2 811 tuhat eurot) ja 6 kuuga 802 tuhat eurot (6 kuud 2013: 4 016 tuhat eurot). Arenduse müügitulu on viimastel kuudel vähenenud eelkõige kontserni enda arendatavate kinnistute müügi languse tõttu. II kvartalis 2014 müüdi ainult üks Bišumuiža-1 projekti korter ja müügitulu kinnistute müügist oli 135 tuhat eurot. 2013. aasta II kvartalis olid võrreldavad andmed: 21 müüdud korterit ja 1 elamukrunt, ning vastav müügitulu 2540 tuhat eurot. Arendusdivisjoni ärikasumiks kujunes 2014. aasta 6 kuuga 64 tuhat eurot (6 kuud 2013: 2 259 tuhat eurot). Ärikasumi vähenemine on tingitud eelkõige oluliselt väiksemast müügitulust. Lisaks saadi 2013. aasta II kvartalis erakorralist tulu 1000 eurot eraldise tagasipööramisest.

Muust arendusdivisjoni müügitulust moodustab suurem osa kaubandus- ja kontoripindade renditulu Madrid Blvd hoonest Sofias, mis 2014. aasta 6 kuuga oli 484 tuhat eurot (6 kuud 2013: 474 tuhat eurot).

Bulgaarias jätkati II kvartalis Manastirski Livadi projekti II etapi ehitusega. Paralleelselt ehitusega novembris 2013 alanud korterite eelmüük on osutunud edukaks, üle 55% korteritest ja kaubanduspindadest on eellepingutega kaetud.

Lätis jõuti II kvartali lõpuks Bišumuiža-1 projekti viimase, 14 korteri ja 960 m2 müüdava pinnaga kortermaja lõpuniehitusega praktiliselt valmis. Maja kasutusloa saamine ja eelmüüdud korterite klientidele kätteandmine jääb tõenäoliselt III kvartalisse. Vahearuande avalikustamise päevaks oli eelmüügilepinguga kaetud 9 korterit 14-st. Samas projektis on müümata veel ka eelmise kortermaja viimane korter müüdava pinnaga 105 m2.

Bulgaarias on 2014 II kvartali lõpu seisuga Manastirski Livadi C-bloki (nimetatud ka Manastirski I järk) korterelamus müümata 2 korterit ning 31 parkimiskohta, ning Madridi kompleksis on müümata 34 korterit ja 120 parkimiskohta. Madridi müümata varadest 11 korterit ja kõik parkimiskohad on antud rendile.

Kontserni maapanka lisandus veebruaris 2014 soetatud kaks kinnistut ehitusõigusega kahe kortermaja, kokku 30 korteri ja umbes 2100 m2 müüdava pinnaga, ehitamiseks Tallinna külje all Harkus Instituudi tee 7 ja 9. II kvartali lõpuks jõuti kortermajade projekteerimislepingu sõlmimiseni.

Bulgaarias on kontsernil olemas maapank Manastirski Livadi D-bloki (nimetatud ka Manastirski III järk) näol, mis võimaldab ehitada umbes 70 korteriga korterelamu müüdava pinnaga 6 600 m2. Kontserni pikemaajaline eesmärk on luua kolme riigi peale kokku maapank, mis võimaldaks vähemalt 1 000 korteri arendust. Hetkel on kontsernil kokku umbes 500 korteri ehituseks sobiv maapank.

30.06.2014 seisuga töötas arendusdivisjonis kokku 5 inimest.

Kontserni arendusprojektide kohta leiab lisainfot:www.arcorealestate.com/arendus.

 

ARCO VARA PROJEKTIDE KOONDTABEL 30.06.2014

Projekti nimi Aadress Toote peamine liik Projekti etapp Kinnistu suurus m2 Kogu müüdav/renditav pind ülevalpool maapinda Ühikute arv ülevalpool maapinda
Manastirski A/B Manastirski, Sofia korterid S4/S5 4 445 12 500 145
Manastirski C Manastirski, Sofia korterid S5 - 204 2
Manastirski D Manastirski, Sofia korterid S3 2 223 6 600 78
Madrid Blvd Madrid Blvd, Sofia Rent: kaubandus/kontor S5/S6 - 7 350 16
Madrid Blvd Madrid Blvd, Sofia korterid S5/S6 - 3 800 34
Bisumuiza-1 Kometas 2, Riia korterid S5 - 105 1
Bisumuiza-1 Kometas 4, Riia korterid S4/S5 2 118 960 14
Marsili elamukrundid Marsili, Riia lähedal elamukrundid S5 - 37 238 17
Marsili elamukrundid Marsili, Riia lähedal elamukrundid S2 120 220 <120220> <68>
Instituudi 7, 9 Instituudi tee 7,9 Harku korterid S3 5 003 2 100 30
PM 70C Paldiski mnt 70C, Tallinn Korterid S2 28 498 <27500> <345>
Lehiku vaipelamu Lehiku 21,23 Tallinn Korterid S2 5 915 <1100> <5>
Liimi Liimi 1b, Tallinn Rent: kontor S2 2 463 <6500> <1>
Viimsiranna Haabneeme, Viimsi vald kontor/kaubandus S3 14 174 500 1

Märkus: Tabelis toodud väärtused mis on paigutatud märkide <> vahele, tähistavad oodatavat mahtu, sest arendusprojekt on alles S1 või S2 etapis ja tegelikku ehitusõigust või ehitusprojekti pole veel. Tabel ei kajasta maa-aluseid müüdavaid või renditavaid mahte, sealhulgas parkimiskohti ja panipaiku.

 

Projekti etappide kirjeldus

S1: Kinnistu soetatud

S2: Ehitusõiguse menetlus

S3: Projekteerimine jm ettevalmistustööd

S4: Ehitus

S5: Turundus ja müük

S6: Kinnisvara haldus, rent

 

PERSONAL

Kontserni töötajate arv oli 30.06.2014 seisuga 186 inimest (2013. aasta lõpus 178 inimest). 2014. aasta 6 kuu tööjõukulu oli 1,2 miljonit eurot (2013. aasta 6 kuuga 1,2 miljonit eurot).

Kontserni emaettevõtte juhataja ja nõukogu liikmetele arvestatud tasud koos sotsiaalmaksuga moodustasid 2014. aasta esimese 6 kuuga 54 tuhat eurot. 2013. aasta 6 kuuga oli vastav näitaja 121 tuhat eurot.

Arco Vara AS-i juhatus on üheliikmeline. Alates 22.10.2012 on Arco Vara AS-i juhataja Tarmo Sild.

 


AKTSIA JA AKTSIONÄRID

Ettevõttel on kokku emiteeritud 4 741707 aktsiat. 30.06.2014 seisuga on ettevõttel kokku 1708 aktsionäri ja aktsia hind sulgus tasemel 1,15 eurot, vähenedes kuue kuuga 17,86%.

Arco Vara AS-i aktsia hinna ja tehingumahtude dünaamikat 2014. aasta esimese 6 kuu jooksul kajastavad alljärgnevad graafikud:

Eurodes (EUR)

 

Aktsiahinna muutumine võrreldes võrdlusindeksiga OMX Tallinn 2014. aasta esimese 6 kuu jooksul:

 

 

Indeks/aktsia
01.01.2014
30.06.2014
+/-%

 
OMX Tallinn 817,72 802,26 -1,89
ARC1T 1,40 EUR 1,15 EUR -17,86

 

 

Suuremad osanikud 30.06.2014 seisuga Aktsiate arv Osalus %
AS Baltplast 897 999 18,9%
Gamma Holding Investment OÜ 500 585 10,6%
HM Investeeringud OÜ 450 000 9,5%
Alarmo Kapital OÜ 374 188 7,9%
AS Lõhmus Holdings 312 378 6,6%
LHV PENSIONIFOND L 310 000 6,5%
OÜ Rimonne Baltic 255 500 5,4%
FIREBIRD REPUBLICS FUND LTD 205 064 4,3%
Central Securities Depository of Lithuania 147 419 3,1%
LHV PENSIONIFOND XL 110 445 2,3%
Teised aktsionärid 1 178 129 24,8%
Kokku 4 741 707 100,0%

 

 

 

Juhatuse ja nõukogu liikmete aktsiapositsioonid seisuga 30.06.2014 Ametikoht Aktsiate arv Osaluse %
Toomas Tool (AS Baltplast) Nõukogu liige 897 999 18,9%
Arvo Nõges (Gamma Holding Investment OÜ) Nõukogu liige 500 585 10,6%
Hillar-Peeter Luitsalu (HM Investeeringud OÜ, lähikondsed) Nõukogu esimees 459 507 9,7%
Tarmo Sild ja Allar Niinepuu (Alarmo Kapital OÜ) Juhatuse liige/nõukogu liige 374 188 7,9%
Rain Lõhmus (AS Lõhmus Holdings) Nõukogu liige 312 378 6,6%
Stephan David Balkin Nõukogu liige - -
Aivar Pilv Nõukogu liige - -
Kokku   2 544 657 53,7%

 

 

PEAMISTE RISKIDE KIRJELDUS


Likviidsusrisk

Vabu rahalisi vahendeid hoiab kontsern Eesti, Läti ning Bulgaaria pankade arvelduskontodel ning tähtajalistel hoiustel. Rahavoogude juhtimine on püsiva refinantseerimisriski tõttu pingeline. Kontserni raha ja raha ekvivalentide saldo on pidevalt madalam kui järgmise 12 kuu jooksul refinantseerimist vajavate laenude saldod. Kaalutud keskmine intressikandvate kohustuste pikkus on 30.06.2014 seisuga 2,7 aastat. Kontserni konsolideeritud raha- ja raha ekvivalentide saldo oli 2014. aasta II kvartali lõpu seisuga 0,6 miljonit eurot, millele lisandub kuni 2-aastase tähtajaga deposiite kokku 0,1 miljonit eurot. Raha- ja rahaekvivalentide saldost 0,2 miljonit eurot oli sellistel kontodel, kust raha väljamaksed on piiratud, enamasti teatud sihtotstarbega, ning vajavad vastavate pankade nõusolekut. Likviidsus- ja refinantseerimisrisk jääb endiselt olulisimaks riskiks.

Intressirisk

Enamus kontserni laenulepingutest on sõlmitud eurodes ja baasintressiks on 3- või 6-kuu EURIBOR. Seega on kontsern avatud rahvusvahelistel kapitaliturgudel toimuvale. Hetkel on pikaajaline intressirisk tuletisinstrumentidega maandamata. Kontserni intressikandvad kohustused on 2014. aasta 6 kuuga kasvanud 2 miljoni euro võrra. Seisuga 30.06.2014 on kontsernil intressikandvaid kohustusi summas 16,9 miljonit eurot. 2014. aasta esimese kuue kuuga tasuti intressikandvatelt kohustustelt intresse 0,4 miljonit eurot. Kontserni laenude kaalutud keskmine intressimäär on 2014. aasta 6 kuuga vähenenud 0,1 protsendipunkti võrra 5,9%-le.

Valuutarisk

Teenuste ostu- ja müügilepingud on enamasti sõlmitud kohalikes valuutades: eurodes (EUR) või Bulgaaria levides (BGN). Kinnisvara ostu-müügi tehingud sõlmitakse valdavas osas eurodes, millest tulenevalt kontserni varade ja kohustuste struktuur ei kanna endas olulist valuutariski. Kontsern ei ole kaitstud valuutade devalveerimise vastu. Enamus likviidsetest vahenditest hoitakse lühiajalistes euro deposiitides. Devalveerimisrisk vähenes 2014. aasta algusest seoses Läti Vabariigi üleminekuga eurole.

Juhataja kinnitab, et Arco Vara AS-i 2014. aasta II kvartali ja 6 kuu tegevusaruanne annab õige ja õiglase ülevaate kontserni äritegevuse arengust ja tulemustest ning finantsseisundist ning sisaldab peamiste riskide ja ebakindluste kirjeldust.

 

Tarmo Sild

Arco Vara AS-i juhataja

7. august 2014

 

 

Konsolideeritud raamatupidamise vahearuanneKonsolideeritud koondkasumiaruanne

  Lisa   6 kuud 2014 6 kuud 2013   II kvartal 2014 II kvartal 2013
EUR tuhandetes              
Jätkuvad tegevusvaldkonnad              
Müügitulu teenuste müügist     1 908 1 805   923 953
Müügitulu enda kinnisvara müügist     263 3 422   135 2 540
Müügitulu kokku 2,3   2 171 5 227   1 058 3 493
               
Müüdud kinnisvara ja teenuste kulu 4   -1 249 -3 597   -631 -2 493
Brutokasum     922 1 630   427 1 000
               
Muud äritulud     19 185   3 171
Turustuskulud 5   -174 -126   -74 -62
Üldhalduskulud 6   -915 -792   -462 -379
Muud ärikulud     -37 -25   -29 -14
Kasum ühisettevõtetega seotud tehingutelt     0 1 000   0 1 000
Kasum tütarettevõtete müügist 14   662 98   0 0
Ärikasum     477 1 970   -135 1 716
               
Finantstulud- ja kulud 7   -435 -481   -228 -235
Puhaskasum jätkuvatest tegevusvaldkondadest     42 1 489   -363 1 481
               
Lõpetatud tegevusvaldkond              
Kasum lõpetatud tegevusvaldkonnast 14   -13 58   0 27
               
Aruandeperioodi puhaskasum     29 1 547   -363 1 508
Emaettevõtte omanike osa puhaskasumis     22 1 541   -365 1 503
Mitte-kontrolliva osaluse osa puhaskasumis     7 6   2 5
               
Aruandeperioodi koondkasum     29 1 547   -363 1 508
Emaettevõtte omanike osa koondkasumis     22 1 541   -365 1 503
Mitte-kontrolliva osaluse osa koondkasumis     7 6   2 5
               
Aktsia puhaskasum 8            
- tava     0,00 0,32   -0,08 0,32
- lahustatud     0,00 0,32   -0,07 0,32

 

 

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

 

  Lisa   30.06.2014 31.12.2013
EUR tuhandetes        
Raha ja raha ekvivalendid     640 818
Nõuded ja ettemaksed 9   583 656
Varud 10   13 255 10 780
Müügigruppi liigituvad varad 14   0 847
Käibevara kokku     14 478 13 101
         
Kapitaliosaluse meetodil kajastatavad investeeringud     1 1
Nõuded ja ettemaksed 9   145 252
Kinnisvarainvesteeringud 11   11 336 11 331
Materiaalne põhivara     455 459
Immateriaalne põhivara     12 13
Põhivara kokku     11 949 12 056
VARAD KOKKU     26 427 25 157
         
Laenukohustused 12   1 761 12 589
Võlad ja saadud ettemaksed 13   2 390 1 746
Eraldised     222 172
Müügigruppi liigituvad kohustused 14   0 1 488
Lühiajalised kohustused kokku     4 373 15 995
         
Laenukohustused 12   15 171 2 308
Pikaajalised kohustused kokku     15 171 2 308
KOHUSTUSED KOKKU     19 544 18 303
         
Aktsiakapital     3 319 3 319
Kohustuslik reservkapital     2 011 2 011
Muud reservid     60 60
Jaotamata kasum     1 469 1 452
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital     6 859 6 842
Mittekontrolliv osalus     24 12
OMAKAPITAL KOKKU     6 883 6 854
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU     26 427 25 157

 

 

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

 

  Lisa   6 kuud 2014 6 kuud 2013   II kvartal 2014 II kvartal 2013
EUR tuhandetes              
Laekumised klientidelt     3 259 5 526   1 568 3 161
Tasumised tarnijatele     -4 483 -4 197   -2 079 -2 812
Maksude tasumine     -536 -967   -251 -594
Tagastatud maksud     349 135   227 82
Väljamaksed töötajatele     -427 -428   -203 -229
Muud tasumised ja laekumised äritegevusest     -46 -73   -32 -22
Lõpetatud tegevusvaldkonna rahavood (neto)     0 -379   0 -114
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU     -1 884 -383   -770 -528
               
Materiaalse põhivara soetus     -15 -9   -7 -9
Materiaalse põhivara müük     0 2   0 0
Kinnisvarainvesteeringute müük     0 20   0 0
Tütarettevõtte müük 14   10 1 610   0 0
Antud laenud     -3 -8   0 -8
Tagatisdeposiitide avamine     -327 -263   -69 0
Tagatisdeposiitide vabanemine     452 0   189 0
Saadud intressid     2 4   1 0
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU     119 1 356   114 -17
               
Saadud laenud 12   2 581 1 420   1 236 1 327
Laenude ja kapitalirendikohustuste tagasimaksed 12   -545 -2 926   -474 -1 260
Makstud intressid     -426 -457   -212 -209
Muud tasumised finantseerimistegevusest     -23 -9   -18 -7
RAHAVOOD FINANTSEERIMISEGEVUSEST KOKKU     1 587 -1 972   532 -149
               
RAHAVOOD KOKKU     -178 -999   -124 -694
               
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses     818 1 775   764 1 433
Raha ja raha ekvivalentide muutus     -178 -999   -124 -694
Raha ja raha ekvivalentide vähenemine tütarettevõtte müügil   0 -37   0 0
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus     640 739   640 739

 

 

Konsolideeritud omakapitali muutuse aruanne

    Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital   Mitte-kontrolliv osalus   Omakapital kokku
    Aktsiakapital Kohustuslik reservkapital Muud reservid Jaotamata kasum Kokku    
EUR tuhandetes                    
Saldo 31.12.2012   3 319 2 011 0 -1 958 3 372   -5   3 367
Aruandeperioodi koondkasum   0 0 0 1 541 1 541   6   1 547
Saldo 30.06.2013   3 319 2 011 0 -417 4 913   1   4 914
                     
Saldo 31.12.2013   3 319 2 011 60 1 452 6 842   12   6 854
Aruandeperioodi koondkasum   0 0 0 22 22   7   29
Muutus mitte-kontrollivas osaluses   0 0 0 -5 -5   5   0
Saldo 30.06.2014   3 319 2 011 60 1 469 6 859   24   6 883

 

 

Lisad konsolideeritud raamatupidamise vahearuandele1. Arvestuspõhimõtted

Arco Vara AS-i auditeerimata konsolideeritud 2014. aasta II kvartali ja 6 kuu raamatupidamise vahearuanne on koostatud vastavuses rahvusvahelise finantsaruandluse standardiga IAS 34 „Vahearuandlus”. Lühendatud konsolideeritud vahearuanne on mõeldud lugemiseks koos 31.12.2013 lõppenud majandusaasta konsolideeritud aruandega, mis on koostatud lähtudes Rahvusvahelistest Finantsaruandluse Standarditest (IFRS), nagu need on vastu võetud Euroopa Liidu poolt.

Kontserni raamatupidamise vahearuanne on koostatud tuhandetes eurodes, kui ei ole märgitud teisiti.


2. Segmendiaruandlus

Kontserni ärisegmendid on:

Arendus- elu- ja ärikeskkondade kinnisvara arendusprojektide teostamine, investeerimine kinnisvarasse pikaajalisel eesmärgil;

Teenindus- kinnisvaraga seotud teenused: kinnisvara vahendamine, hindamine, valitsemine ja haldamine, investeerimine kinnisvarasse lühiajalisel eesmärgil;

 

Müügitulu ja ärikasum ärisegmentide lõikes

Segment Arendus Teenindus Jagamatud tulud-kulud Elimineerimised   Konsolideeritud
  6 kuud 2014 6 kuud 2013 6 kuud 2014 6 kuud 2013 6 kuud 2014 6 kuud 2013 6 kuud 2014 6 kuud 2013   6 kuud 2014 6 kuud 2013
EUR tuhandetes                      
Kontserniväline müügitulu 787 4 006 1 382 1 220 2 1       2 171 5 227
Muutus -80% 5% 13% 7%           -58% 5%
Müügitulu teistelt segmentidelt 15 10 228 137     -243 -147   0 0
Müügitulu kokku 802 4 016 1 610 1 357 2 1 -243 -147   2 171 5 227
                       
Ärikasum 64 2 259 132 68 359 -126 -78 -231   477 1 970
Kasum tütarettevõtte müügist 0 98 0 0 662 0       662 98

 

 

Segment Arendus Teenindus Jagamatud tulud-kulud Elimineerimised   Konsolideeritud
  II kv 2014 II kv 2013 II kv 2014 II kv 2013 II kv 2014 II kv 2013 II kv 2014 II kv 2013   II kv 2014 II kv 2013
EUR tuhandetes                      
Kontserniväline müügitulu 393 2 807 664 685 1 1       1 058 3 493
Muutus -86% -8% -3% 8%           -70% -5%
Müügitulu teistelt segmentidelt 12 4 101 75     -113 -79   0 0
Müügitulu kokku 405 2 811 765 760 1 1 -113 -79   1 058 3 493
                       
Ärikasum 20 1 880 57 22 -134 44 -78 -230   -135 1 716

 

 

Varad ja kohustused ärisegmentide lõikes

 

Segment Arendus Teenindus Ehitus ¹ Jagamatud varad ja kohustused Konsolideeritud
  30.06.2014 31.12.2013 30.06.2014 31.12.2013 30.06.2014 31.12.2013 30.06.2014 31.12.2013 30.06.2014 31.12.2013
EUR tuhandetes                  
Varad 25 664 23 456 600 557 0 847 163 297 26 427 25 157
Kohustused 17 845 15 324 536 557 0 1 488 1 163 934 19 544 18 303

¹- 31.12.2013 seisuga kajastatud finantsseisundiaruandes müügigrupi varade ja kohustustena

 

3. Müügitulu

    6 kuud 2014 6 kuud 2013 II kvartal 2014 II kvartal 2013
EUR tuhandetes          
Enda kinnisvara müük   263 3 422 135 2 540
Kinnisvara vahendus ja hindamine   1 285 1 181 615 669
Kinnisvara rent   485 519 239 238
Haldusteenused   66 53 33 24
Muu müügitulu   72 52 36 22
Müügitulu kokku   2 171 5 227 1 058 3 493

 


4. Müüdud kinnisvara ja teenuste kulu

 

    6 kuud 2014 6 kuud 2013 II kvartal 2014 II kvartal 2013
EUR tuhandetes          
Müüdud kinnisvara soetusmaksumus   -237 -2 625 -119 -1 957
Tööjõukulud   -795 -734 -381 -418
Haldustegevuse kulud   -149 -187 -93 -90
Sõidukite kulud   -9 -11 -4 -6
Põhivara amortisatsioon ja väärtuse langus   -6 -5 -3 -2
Varude allahindlused   0 -3 0 -3
Muud kulud   -53 -32 -31 -17
Müüdud toodangu kulu kokku   -1 249 -3 597 -631 -2 493

 

5. Turustuskulud

    6 kuud 2014 6 kuud 2013 II kvartal 2014 II kvartal 2013
EUR tuhandetes          
Reklaamikulud   -93 -80 -41 -36
Tööjõukulud   -34 -16 -9 -8
Turu-uuringud   -6 -3 -1 -1
Vahendustasud   -1 -4 0 -3
Muud turustuskulud   -40 -23 -23 -14
Turustuskulud kokku   -174 -126 -74 -62

 

6. Üldhalduskulud

    6 kuud 2014 6 kuud 2013 II kvartal 2014 II kvartal 2013
EUR tuhandetes          
Tööjõukulud   -369 -402 -177 -208
Sisseostetud teenused   -182 -79 -90 -22
Büroo tegevuskulud   -177 -181 -95 -94
IT kulud   -79 -40 -41 -17
Juriidiline teenindus   -62 -39 -37 -12
Sõidukite kulud   -20 -18 -9 -9
Põhivara kulum ja väärtuse muutus   -16 -12 -8 -6
Muud kulud   -10 -21 -5 -11
Üldhalduskulud kokku   -915 -792 -462 -379

 

7. Finantstulud ja –kulud

    6 kuud 2014 6 kuud 2013 II kvartal 2014 II kvartal 2013
EUR tuhandetes          
Intressikulud   -419 -429 -219 -204
Intressitulud   2 19 1 7
Muud finantstulud ja -kulud   -18 -71 -10 -38
Finantstulud ja -kulud kokku   -435 -481 -228 -235

 

8. Puhaskasum aktsia kohta

Tavapuhaskasum aktsia kohta on leitud, jagades aruandeperioodi puhaskasumi perioodi kaalutud keskmise emiteeritud aktsiate arvuga. Lahustatud puhaskasumi leidmiseks võetakse arvesse potentsiaalselt emiteeritavad aktsiad.

      6 kuud 2014 6 kuud 2013   II kvartal 2014 II kvartal 2013
Kaalutud keskmine lihtaktsiate arv   4 741 707 4 741 707   4 741 707 4 741 707
Potentsiaalselt emiteeritavate lihtaktsiate arv     390 000 0   390 000 0
Emaettevõtte omanikele kuuluv puhaskasum (tuhandetes eurodes)   22 1 541   -365 1 503
Puhaskasum aktsia kohta (eurodes)   0,00 0,32   -0,08 0,32
Lahustatud puhaskasum aktsia kohta (eurodes)     0,00 0,32   -0,07 0,32

1.07.2013 toimunud Arco Vara AS-i aktsionäride korralise üldkoosoleku otsuse alusel emiteeriti vahetusvõlakiri nimiväärtusega 1 000 eurot. Vahetusvõlakiri annab kontserni emaettevõtte juhatajale õiguse 2016. aasta jooksul märkida kuni 390 tuhat Arco Vara AS-i lihtaktsiat hinnaga 0,7 eurot aktsia kohta. Vahetusvõlakirjaga seotud optsiooniga seoses on 31.12.2013 seisuga moodustatud omakapitalis reserv summas 60 tuhat eurot. Vaata ka lisa 15.

 

9. Nõuded ja tehtud ettemaksed

Lühiajalised nõuded ja tehtud ettemaksed
    30.06.2014 31.12.2013
EUR tuhandetes      
Nõuded ostjate vastu      
Ostjate tasumata summad   69 164
Ebatõenäoliselt laekuvad summad   -22 -22
Nõuded ostjate vastu kokku   47 142
       
Muud nõuded      
Antud laenud   36 33
Tähtajalised hoiused (tähtajaga 3 kuni 12 kuud)   0 23
Muud lühiajalised nõuded   162 163
Muud nõuded kokku   198 219
       
Viitlaekumised      
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded   147 127
Muud viitlaekumised   9 9
Viitlaekumised kokku   156 136
       
Tehtud ettemaksed   182 159
Lühiajalised nõuded ja ettemaksed kokku   583 656
       
Pikaajalised nõuded    
    30.06.2014 31.12.2013
EUR tuhandetes      
Tähtajalised hoiused (tähtajaga üle 1 aasta)   138 240
Tehtud ettemaksed   7 12
Pikaajalised nõuded ja ettemaksed kokku   145 252

 

10. Varud

    30.06.2014 31.12.2013
EUR tuhandetes      
Edasimüügiks soetatud ja arendatavad kinnistud   13 230 10 762
Materjalid ja valmistoodang   9 5
Ettemaksed varude eest   16 13
Varud kokku   13 255 10 780
       
Edasimüügiks soetatud ja arendatavad kinnistud      
EUR tuhandetes      
Saldo seisuga 31.12.2013   10 762  
Arenduseks soetatud kinnistud   120  
Kortermajade ehituskulu   2 430  
Kapitaliseeritud laenukasutuse kulud   110  
Muud kapitaliseeritud kulud   34  
Müüdud kinnistute soetusmaksumus kuluks   -226  
Saldo seisuga 30.06.2014   13 230  

 

11. Kinnisvarainvesteeringud

EUR tuhandetes    
Saldo seisuga 31.12.2013   11 331
Kapitaliseeritud arenduskulusid   5
Saldo seisuga 30.06.2014   11 336

 

12. Laenukohustused

    30.06.2014   31.12.2013
    Kokku sealhulgas lühiajaline osa sealhulgas pikaajaline osa   Kokku sealhulgas lühiajaline osa sealhulgas pikaajaline osa
EUR tuhandetes                
Pangalaenud   16 002 1 749 14 253   14 121 12 576 1 545
Võlakirjad   911 0 911   751 0 751
Kapitalirendikohustused   19 12 7   25 13 12
Kokku   16 932 1 761 15 171   14 897 12 589 2 308

 

2014. aasta 6 kuuga tasuti laenukohustusi rahaliste tehingute tulemusel kokku summas 545 tuhat eurot (6 kuud 2013: 2 926 tuhat eurot) ja saadi uusi laene 2 581 tuhat eurot (6 kuud 2013: 1 420 tuhat eurot).

 

Laenukohustusi on suurendanud 2014. aasta 1. poolaastal eelkõige Bulgaarias Manastirski Livadi projekti II etapi ehituse finantseerimislaen, mille avatud limiiti kasutati summas 2 007 tuhat eurot. Sama laenu on ka tagastatud summas 252 tuhat eurot.

 

21. märtsil 2014 emiteeris Arco Vara AS suunatud emissioonina võlakirju kogumahus 160 tuhat eurot. Võlakirjade lunastamispäev on 20.06.2015 ja intressimäär 9,8% aastas. Vaata ka lisa 15.

 

Juunis 2014 jõudis kontsern kokkuleppele Piraeus pangaga kontserni Bulgaaria tütarettevõte Arco Invest EOOD võetud pangalaenu tingimuste muutmises, mille tulemusel kogu laenusummast 1200 tuhat euro kuulub tagastamisele 2014. aastal ja ülejäänud laenu põhiosa summa 10954 tuhat eurot tagasimakse tähtaega pikendati kuni detsembrini 2017.

 

 

13. Võlad ja saadud ettemaksed

Lühiajalised võlad ja saadud ettemaksed      
    30.06.2014 31.12.2013
EUR tuhandetes      
Võlad tarnijatele   503 464
Muud võlad   319 15
       
Maksuvõlad      
Käibemaks   106 172
Ettevõtte tulumaks   56 11
Üksikisiku tulumaks   18 20
Sotsiaalmaks   33 41
Muud maksuvõlad   273 270
Maksuvõlad kokku   486 514
       
Viitvõlad      
Intressivõlad   89 8
Võlad töövõtjatele   126 132
Muud viitvõlad   12 38
Viitvõlad kokku   227 178
       
Saadud ettemaksed      
Kinnisvara müügil klientidelt saadud ettemaksed   855 575
Saadud ettemaksed kokku   855 575
       
Lühiajalised võlad ja saadud ettemaksed kokku   2 390 1 746

 

14. Tütarettevõtte müük

 

14.02.2014 võõrandas Arco Vara AS 100%-se osaluse tütarettevõttes Arco Ehitus OÜ ettevõttele Stratcorp OÜ. Osa müügihind koosnes kahest osast:

1) Osa üleminekul tasutud 10 tuhat eurot;

2) 30% summast, mis võidetakse Arco Ehitus OÜ kohtuvaidlustest Haridus- ja Teadusministeeriumi ning OÜ Loksa Haljastus vastu. Tasutavalt summalt arvatakse maha tulumaks.

Arvestamata osa müügihinda sai kontsern Arco Ehitus OÜ müügist kasumit 652 tuhat eurot: 1 020 tuhat eurot vähenesid tehingutulemusel kontserni kohustused ja 368 tuhat eurot vähenesid kontserni varad.

Tütarettevõtte osaluse müügi mõju kontserni finantsseisundi aruandele
EUR tuhandetes    
Raha vähenemine   -18
Nõuete vähenemine   -300
Varude ja põhivara vähenemine   -50
Võlgade ja saadud ettemaksete vähenemine   1 020
Kokku mõju kontserni netovarale   652

Arco Ehitus OÜ müügiga viis kontsern lõpule ehitustegevusest väljumise. See oli kontserni üheks peamiseks eesmärgiks 2013. aastal. Ehituse valdkonna tulud ja kulud on seetõttu aruandes kajastatud lõpetatava tegevusvaldkonnana ning ehituse valdkonna varad ja kohustused müügigrupi varade ja kohustustena.

Lõpetatava tegevusvaldkonna puhaskasumi / -kahjumi komponendid  
    6 kuud 2014 6 kuud 2013 II kvartal 2014 II kvartal 2013
EUR tuhandetes          
Müügitulu   0 2 435 0 1 348
Müüdud kaupade ja teenuste kulu   0 -2 202 0 -1 226
Üldhalduskulud   -13 -174 0 -96
Muud tulud ja kulud   0 -1 0 1
Lõpetatud valdkonna puhaskasum / -kahjum   -13 58 0 27Müügigruppi liigitatud varad ja kohustused
     
    31.12.2013  
EUR tuhandetes      
Raha ja raha ekvivalendid   80  
Nõuded ja ettemaksed   717  
Varud   44  
Materiaalne ja immateriaalne põhivara   6  
Müügigruppi liigitatud varad kokku   847  
Võlad ja saadud ettemaksed   1 488  
Müügigruppi liigitatud kohustused kokku   1 488  
                   

 

15. Tehingud ja saldod seotud osapooltega

 

Kontsern on teinud tehinguid või omab saldot järgmiste seotud osapooltega:

1) kontserni ühis- ja sidusettevõtted;

2) Arco Vara AS-i juhataja ja nõukogu liikmete kontrolli all olevad ettevõtted, mis omavad kontserni emaettevõtte üle olulist mõju;

3) muud seotud osapooled– Arco Vara AS juhataja ja nõukogu liikmed ning nende kontrolli all olevad ettevõtted (v.a. need ettevõtted, mis omavad kontserni emaettevõtte üle olulist mõju).

Tehingud seotud osapooltega    
    6 kuud 2014 6 kuud 2013
EUR tuhandetes      
Ühis- ja sidusettevõtted      
Müüdud teenused   0 1
Ostetud teenused   12 0
Antud laenud   3 8
       
Ettevõtted, millel on kontserni emaettevõtte üle oluline mõju      
Ostetud teenused   12 0
Võlakirjade emiteerimine   150 0
Intresside tasumine   39 0
       
Muud seotud osapooled      
Müüdud teenused   2 0
Ostetud teenused   2 19
Intresside tasumine   18 0
       
Saldod seotud osapooltega    
    30.06.2014 31.12.2013
EUR tuhandetes      
Ühis- ja sidusettevõtted      
Võlad tarnijatele   2 0
Lühiajalised laenunõuded   36 33
Lühiajalised intressinõuded   1 1
       
Ettevõtted, millel on kontserni emaettevõtte üle oluline mõju      
Võlad tarnijatele   6 3
Emiteeritud võlakirjad   650 500
       
Muud seotud osapooled      
Nõuded ostjatele   0 0
Võlad tarnijatele   0 7
Emiteeritud võlakirjad   251 251

 

21.03.2014 emiteeris Arco Vara AS suunatud emissioonina võlakirju kogumahus 160 tuhat eurot. Kogu emissioonist 150 tuhat eurot on märgitud kontserni emaettevõtte üle olulist mõju omavate ettevõtete poolt. Võlakirjade lunastamispäev on 20.06.2015 ja intressimäär 9,8% aastas. Emiteeritud võlakirjad on tagatud kontserni tütarettevõttele kuuluvale kinnisasjale seatud hüpoteegiga. Vaata ka lisa 12.

Kontserni võtmeisikutele, emaettevõtte juhatajale ja nõukogu liikmetele, arvestati 2014. aasta 6 kuuga tasusid koos sotsiaalmaksuga kokku 54 tuhat eurot (2013. aasta 6 kuuga: 121 tuhat eurot). Juhatajale makstud tasu aluseks on juhatuse liikme leping.Oktoobrist 2012 Arco Vara AS-i juhtiva Tarmo Sild-i juhatuse liikme ametilepingus on lahkumistasu suurus kuni viie kuu juhatuse liikme põhitasu.Nõukogu liikmete tasustamise aluseid muudeti Arco Vara AS-i üldkoosoleku otsusel alates 2013. aasta juulist: nõukogu liikmed saavad tasu 500 eurot (netosumma) iga osaletud koosoleku kohta, kuid mitte rohkem kui 1 000 eurot (netosumma) kalendrikuus. Tasu väljamaksmine eelduseks on nõukogu koosoleku protokolli allkirjastamine vastava nõukogu liikme poolt. Muud liiki tasusid (preemiad, lahkumishüvitised jm) kontserni võtmeisikutele 2014. aasta I poolaastal arvestatud ja makstud ei ole.

Kontserni emaettevõtte juhataja kasuks on emiteeritud vahetusvõlakiri, mis annab talle õiguse 2016. aasta jooksul märkida kuni 390 tuhat Arco Vara AS-i lihtaktsiat hinnaga 0,7 eurot aktsia kohta. Vaata ka lisa 8.

 

16. Aruandeperioodi järgsed sündmused

 

4.07.2014 toimunud Arco Vara AS-i aktsionäride erakorraline üldkoosolek võttis vastu otsuse emiteerida 3,5 miljonit uut aktsiat nominaalväärtusega 0,7 eurot ja märkimishinnaga 1 euro (ehk ülekursiga 0,3 eurot). Aktsiate märkimisperiood on 8. - 29. august 2014. aastal ja märkimise eesõigust omavad Arco Vara AS-i aktsionärid seisuga 7. august 2014.

Emissiooni läbiviimisel planeeritud mahus suureneks Arco Vara AS-i aktsiakapital 2 450 tuhande euro võrra, ehk aktsiakapitali uueks suuruseks saaks olema 5769tuhat eurot. Suurendatud aktsiakapital koosneks 8241707 aktsiast nimiväärtusega 0,7 eurot. Kontserni omakapital suureneks täiemahulise aktsiaemissiooni tulemusel 3,5 miljoni euro võrra.

 

 

Juhataja deklaratsioon konsolideeritud raamatupidamise vahearuandele

 

Arco Vara AS-i juhataja on koostanud Arco Vara AS-i 2014. aasta II kvartali ja 6 kuu konsolideeritud raamatupidamise vahearuande.

Raamatupidamise vahearuanne on koostatud vastavuses rahvusvahelise finantsaruandluse standardiga IAS 34 „Vahearuandlus”. Raamatupidamise vahearuanne kajastab õigesti ja õiglaselt Arco Vara AS-i finantsseisundit, majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid. Arco Vara AS on jätkuvalt tegutsev ettevõte.

 


Tarmo Sild

Arco Vara AS-i juhataja

+3726144630

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

 


7. august 2014

 

 

 

 

Aruanne PDFis